Privacy- en cookieverklaring
Via de website girse-design.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij respecteren uw privacy en behandelen uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 

Gebruik van uw gegevens
Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij het plaatsen en afrekenen van uw bestelling om enkele persoonsgegevens. Daarnaast kunt u uw gegevens doorgeven via ons contactformulier.Wij verwerken van u de volgende gegevens:
 - NAW gegevens
 - e-mailadres- telefoonnummer
 - aankoopgeschiedenis 
 Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 - U gebruik laten maken van onze dienstverlening;
 - Het afnemen van diensten via de website en het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website;
 - Het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
 - Het verzenden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven die relevant zijn voor de door u afgenomen diensten;
 - Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website. 

Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren.
Tevens hebben wij een bewaarplicht voor onze facturen. Wij bewaren deze 7 jaar conform de eisen van de belastingdienst. 

Beveiliging van uw data
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen, zoals beveiligde opslag van uw gegevens in onze database.
Tevens worden alle gegevens die u op onze website invoert versleuteld verstuurd met het https protocol. (SSL) 

Verstrekking aan derden
Girse Design verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst. 

Profilering
Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor profilering.

Cookies
We maken op de website van Girse Design gebruik van Google Analytics. Hierbij worden echter alle IP adressen geanonimiseerd .
Tevens hebben we een verwerkingsovereenkomst gesloten met  Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.
Door deze maatregelen valt het gebruik van Analytics onder de zogenaamde 'functionele cookies'. 
 
Facebook
We maken op de website van Girse Design gebruik van Facebook. Deze privacyverklaring is niet geldig voor Facebook-gebruik.
Voor informatie over het gebruik van uw gegevens, bij gebruik van Facebook, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Facebook.

Wijzigingen
Girse Design behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 11 juni 2018